Wypowiedź

Życzenia z Parlamentu Europejskiego

Nagranie z życzeniami od Posła Bogusława Sonika.

Źródło: YouTube