Nowość

Prezydencja rumuńska

Romania
European Union 2019 PE - EP

1 stycznia po raz pierwszy od wejścia do UE w 2007 roku, Rumunia przejęła rotacyjną prezydencję w Radzie.

 

Na ten sześciomiesięczny okres Rumunia wyznaczyła następujące priorytety:

  • stymulować wzrost gospodarczy w UE;
  • poprawić warunki konkurencyjności;
  • zwiększyć bezpieczeństwo wewnętrzne;
  • propagować wspólne wartości europejskie: demokrację, wolność i poszanowanie godności ludzkiej w UE i poza jej granicami;
  • skoncentrować się na walce z rasizmem, ksenofobią, antysemityzmem, nietolerancją i populizmem.

W trakcie rumuńskiej prezydencji Rada UE będzie także zajmowała się:

  • negocjowaniem kolejnego unijnego wieloletniego budżetu
  • brexitem