Nowość

Otwarcie Placu Bohaterów Getta w Krakowie Przywracanie pamięci

Dsc_7928

W 2001 roku Bogusław Sonik jako Przewodniczący Małopolskiego Sejmiku zainicjował akcję „Przywracanie pamięci”. Zaproponował nadanie Aptece „Pod Orłem” na krakowskim Podgórzu statusu muzeum, urządzenie tam nowoczesnej ekspozycji, odpowiednie oznakowanie dawnego getta i uporządkowanie Placu Bohaterów Getta „dawniej Placu Zgody.

W tym celu powołano komitet honorowy, którego celem jest opieka nad krakowskim gettem Jego przewodniczącym został Bogusław Sonik .

Bogusław Sonik został autorem listu do Romana Polańskiego, którego celem było zainteresowanie reżysera powstałą akcją. Z kolei za sprawą Romana Polańskiego inicjatywą powstania takiego Muzeum został zainteresowany Steven Spielberg, który zdecydował się przekazać na ten cel 40 tysięcy dolarów. Także Polański we wrześniu 2002 roku, podczas uroczystości wręczenia mu Złotego Berła - nagrody Fundacji Kultury Polskiej, zaapelował o pamięć o getcie krakowskim, a 100 tysięcy złotych, które wówczas otrzymał, postanowił przekazać na rzecz zorganizowania muzeum w Aptece „Pod Orłem”. Rezultatem działań komitetu było otwarcie w dniu 11 lipca 2003 r. w aptece „Pod Orłem” na placu Bohaterów Getta w Krakowie stałej ekspozycji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa „„Apteka w getcie krakowskim”. Do jej powstania przyczyniły się fundusze przekazane przez Romana Polańskiego i Stevena Spielberga za sprawą rozpoczętej przez posła Bogusława Sonika akcji „Przywracanie pamięci”. Środki na ten cel przekazał także Urząd Miasta Krakowa, w którym Bogusław Sonik pełnił w tym czasie funkcję Szefa Promocji Miasta.

Dzisiejsze otwarcie przebudowanego Placu Bohaterów Getta jest kontynuacją inicjatywy zapoczątkowanej przez Bogusława Sonika, obecnie Posła do Europarlamentu, a przede wszystkim stanowi istotny krok w przywracaniu pamięci o tragedii krakowskiej społeczności żydowskiej.