kultura

Sonik Komandorem Orderu Zasługi Francji!

W poniedziałek, 28 września br.  w siedzibie Konsulatu Generalnego Francji i Instytutu Francuskiego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania Bogusławowi Sonikowi insygniów  Komandora Orderu Zasługi Francji. Przypomnijmy, że Bogusław Sonik w latach 80 udał się na emigrację do Francji, gdzie był m.in. korespondentem Radia Wolna Europa. W latach 1990-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz Ministra Pełnomocnego Ambasady Polskiej w Paryżu. W tym czasie we współpracy z merostwem Paryża i innych miast Francji organizował prezentacje polskiej kultury i sztuki. W 1996 po powrocie do kraju objął stanowisko Biura Festiwalowego Kraków 2000, powstałego dla realizacji programu kulturalnego związanego z przyznanym miastu  tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku 2000. Było to wówczas największe w Polsce wydarzenie kulturalne o wymiarze międzynarodowym. Dzisiejsze Krakowskie Biuro Festiwalowe rozwija projekty kulturalne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Order został ustanowiony w 1963r. przez ówczesnego Prezydenta Francji Charles'a de Gaulle'a i jest przyznawany przez Prezydenta Republiki zarówno obywatelom Francji, jak innych państw za wybitne zasługi cywilne i wojskowe. Dotychczas orderem zostało odznaczonych 19 Polaków, w tym m.in. Bronisław Geremek, Jan Kułakowski, czy Andrzej Seweryn.

Gloria Artis dla Sonika!

Podczas 71. inauguracji sezonu artystycznego w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Bogusław Sonik został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. O przyznanie medalu Sonikowi wnioskował Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Bogusław Sonik (Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004 – 2014, a obecnie Radny Województwa Małopolskiego) jest postacią niezwykle zasłużoną dla kultury polskiej.W latach 1990-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz Ministra Pełnomocnego Ambasady Polskiej w Paryżu. W tym czasie we współpracy z merostwem Paryża i innych miast Francji organizował prezentacje polskiej kultury i sztuki. W 1996 po powrocie do kraju objął stanowisko  Dyrektora Biura Festiwalowego Kraków 2000, powstałego dla realizacji programu kulturalnego związanego z przyznanym miastu  tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku 2000. Było to wówczas największe w Polsce wydarzenie kulturalne o wymiarze międzynarodowym. Dzisiejsze Krakowskie Biuro Festiwalowe rozwija projekty kulturalne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Bogusław Sonik aktywnie działał na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska Krakowa i Województwa Małopolskiego. Był pomysłodawcą Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, odbywającego się do dziś wydarzenia popularyzującego najciekawsze i najpiękniejsze miejsca oraz obiekty regionu, wpływającego na odbudowę jego tożsamości oraz poczucie wspólnoty jego mieszkańców. Zainicjowana w Krakowie przez Bogusława Sonika akcja „Przywracanie pamięci” miała na celu przywrócenie społecznej świadomości historii krakowskiego getta. Także dzięki jego staraniom w 2004 roku Apteka Pod Orłem otrzymała status muzeum.  Sonik otrzymał dotychczas odznaczenia: Kawaler Orderu Sztuki i Literatury Zasłużony dla Kultury Polskiej Krzyż Wolności i Solidarności nagroda MEP Awards dla najbardziej pracowitego europosła w kategorii ENERGIA Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Dziękujemy za wolność", Medal "Świadek Historii".