sonik

Sejm według Sonika!

Sejm według Sonika 63% Polaków źle ocenia pracę Sejmu. 409 Posłów nie udzieliło odpowiedzi na pytania portalu Onet. To się da zmienić! 1. ONI NIC NIE ROBIĄ ? POSŁOWIE DO RAPORTU! Nieliczni posłowie gwiazdorzą w telewizjach, pracy pozostałych nie widać.Dlaczego zmieniać jakieś prawo? Jakie będą głębokie skutki tej zmiany? Odpowiedź na te – i inne - pytania powinna być zawarta w pisemnych raportach. Raport ma być dostępny dla wszystkich i podpisany nazwiskiem konkretnego posła. Taka praktyka zmotywuje posłów do pracy i zmusi do wnikliwości. Wyborcy dowiedzą się o co chodzi i kto jest osobiście odpowiedzialny za dobrą (lub złą) zmianę prawa. 2. DO CZEGO SŁUŻY HOTEL SEJMOWY? CZAS NA ZMIANY! Sypialnia? Miejsce częstych skandali? Pokoje hotelowe trzeba zmienić w gabinety indywidualnej pracy. Tego w Sejmie brakuje. 3. DOKSZTAŁCANIE POSŁÓW ? TAK! Kluby Poselskie winny regularnie organizować debaty z udziałem ekspertów na tematy istotne dla współczesnego świata. Żeby wprowadzić szersze perspektywy, wyjść poza schemat doraźnej rywalizacji politycznej, znaleźć wśród nowych posłów najlepszych mówców i erudytów, pokazać podszewkę zmian cywilizacyjnych, a nawet poznać historię.Aby już żaden poseł nie sytuował Powstania Warszawskiego w 1989 roku, każdy rozróżniał szyitów od sunnitów i umiał czytać statystyki. TRZEBA ZMIENIĆ FUNKCJONOWANIE SEJMU https://www.youtube.com/watch?v=BXBgLLlgr7o

Chcę zmienić funkcjonowanie Sejmu

Sejm według Sonika 63%[1]   Polaków źle ocenia pracę  Sejmu. To się da zmienić! 1.     ONI NIC NIE ROBIĄ ? POSŁOWIE DO RAPORTU! Nieliczni posłowie gwiazdorzą w telewizjach, pracy pozostałych nie widać. Dlaczego zmieniać jakieś prawo? Jakie będą głębokie skutki tej zmiany? Odpowiedź na te – i inne -  pytania powinna być zawarta w pisemnych raportach.  Raport ma być dostępny dla wszystkich i podpisany nazwiskiem konkretnego posła. Taka praktyka zmotywuje posłów do pracy i zmusi do wnikliwości.  Wyborcy dowiedzą się o co chodzi i kto jest osobiście odpowiedzialny za dobrą (lub złą) zmianę prawa.   2.     DO CZEGO SŁUŻY HOTEL SEJMOWY?  CZAS NA ZMIANY! Sypialnia? Miejsce częstych skandali?  Pokoje hotelowe trzeba zmienić w gabinety indywidualnej pracy. Tego w Sejmie brakuje.   3.     DOKSZTAŁCANIE POSŁÓW ? TAK! Kluby Poselskie winny regularnie organizować debaty z udziałem ekspertów na tematy istotne dla współczesnego świata. Żeby wprowadzić szersze perspektywy, wyjść poza schemat doraźnej rywalizacji politycznej, znaleźć wśród nowych posłów najlepszych mówców i erudytów, pokazać podszewkę zmian cywilizacyjnych, a nawet poznać historię. Aby już żaden poseł nie sytuował Powstania Warszawskiego w 1989 roku, każdy rozróżniał szyitów od sunnitów i umiał czytać statystyki.   4.     Racjonalniejsze wydatkowanie środków na kluby poselskie. Środki te winny być wykorzystywane na podniesienie jakości polskiego prawa. Przykładowo dla 197 posłów przewidzianych jest około 3 mln 400 tys. złotych rocznie na funkcjonowanie klubu poselskiego.   TRZEBA ZMIENIĆ FUNKCJONOWANIE SEJMU   [1] Badanie CBOS  z sierpnia 2015

Sonik Komandorem Orderu Zasługi Francji!

W poniedziałek, 28 września br.  w siedzibie Konsulatu Generalnego Francji i Instytutu Francuskiego w Krakowie odbyła się uroczystość nadania Bogusławowi Sonikowi insygniów  Komandora Orderu Zasługi Francji. Przypomnijmy, że Bogusław Sonik w latach 80 udał się na emigrację do Francji, gdzie był m.in. korespondentem Radia Wolna Europa. W latach 1990-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz Ministra Pełnomocnego Ambasady Polskiej w Paryżu. W tym czasie we współpracy z merostwem Paryża i innych miast Francji organizował prezentacje polskiej kultury i sztuki. W 1996 po powrocie do kraju objął stanowisko Biura Festiwalowego Kraków 2000, powstałego dla realizacji programu kulturalnego związanego z przyznanym miastu  tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku 2000. Było to wówczas największe w Polsce wydarzenie kulturalne o wymiarze międzynarodowym. Dzisiejsze Krakowskie Biuro Festiwalowe rozwija projekty kulturalne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Order został ustanowiony w 1963r. przez ówczesnego Prezydenta Francji Charles'a de Gaulle'a i jest przyznawany przez Prezydenta Republiki zarówno obywatelom Francji, jak innych państw za wybitne zasługi cywilne i wojskowe. Dotychczas orderem zostało odznaczonych 19 Polaków, w tym m.in. Bronisław Geremek, Jan Kułakowski, czy Andrzej Seweryn.

Gloria Artis dla Sonika!

Podczas 71. inauguracji sezonu artystycznego w Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie Bogusław Sonik został uhonorowany Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. O przyznanie medalu Sonikowi wnioskował Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Bogusław Sonik (Poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2004 – 2014, a obecnie Radny Województwa Małopolskiego) jest postacią niezwykle zasłużoną dla kultury polskiej.W latach 1990-1996 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Polskiego we Francji oraz Ministra Pełnomocnego Ambasady Polskiej w Paryżu. W tym czasie we współpracy z merostwem Paryża i innych miast Francji organizował prezentacje polskiej kultury i sztuki. W 1996 po powrocie do kraju objął stanowisko  Dyrektora Biura Festiwalowego Kraków 2000, powstałego dla realizacji programu kulturalnego związanego z przyznanym miastu  tytułem Europejskiej Stolicy Kultury roku 2000. Było to wówczas największe w Polsce wydarzenie kulturalne o wymiarze międzynarodowym. Dzisiejsze Krakowskie Biuro Festiwalowe rozwija projekty kulturalne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Bogusław Sonik aktywnie działał na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska Krakowa i Województwa Małopolskiego. Był pomysłodawcą Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego, odbywającego się do dziś wydarzenia popularyzującego najciekawsze i najpiękniejsze miejsca oraz obiekty regionu, wpływającego na odbudowę jego tożsamości oraz poczucie wspólnoty jego mieszkańców. Zainicjowana w Krakowie przez Bogusława Sonika akcja „Przywracanie pamięci” miała na celu przywrócenie społecznej świadomości historii krakowskiego getta. Także dzięki jego staraniom w 2004 roku Apteka Pod Orłem otrzymała status muzeum.  Sonik otrzymał dotychczas odznaczenia: Kawaler Orderu Sztuki i Literatury Zasłużony dla Kultury Polskiej Krzyż Wolności i Solidarności nagroda MEP Awards dla najbardziej pracowitego europosła w kategorii ENERGIA Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal "Dziękujemy za wolność", Medal "Świadek Historii".