Demokracja i prawa człowieka

Fundusz na Rzecz Demokracji - polski projekt od A do Z

Human%20rights%2018_european%20union%202012%20pe-ep
European Union 2012 PE-EP

Prawa człowieka

Podczas drugiego spotkania Rady Gubernatorów Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji, 16 Stycznia 2013 wybrano dyrektora wykonawczego Funduszu - Jerzego Pomianowskiego, dotychczas pełniącego funkcję podsekretarza stanu w polskim MSZ.

Fundusz na Rzecz Demokracji (European Endowment for Democracy) powstał dwa lata temu, jako odpowiedź na tłumione przez władze protesty na Białorusi oraz początki arabskiej wiosny. Powstanie Funduszu, zainicjowane i przeprowadzone przez polską prezydencję, jest efektem pracy nad priorytetową dla Polski polityką sąsiedztwa i partnerstwa wschodniego. Poprzez Fundusz UE ma zamiar wspierać przemiany demokratyczne w państwach sąsiedztwa, przede wszystkim na Białorusi, Ukrainie i w Afryce Północnej.

Rzecznik MSZ Marcin Bosacki ocenił powstanie Funduszu i wybór Jerzego Pomianowskiego, jako podwójny sukces dla Polski: „Polska w krótkim czasie przeprowadziła – od pomysłu do działania - ważny dla całej UE projekt. A Polak, wiceminister MSZ, okazał się najlepszym, z kilkudziesięciu chętnych, kandydatem na tak odpowiedzialne stanowisko".

Fundusz rozwija się w zadawalającym tempie: w ostatnim czasie wybrano władze, stworzono procedury działania, ogłoszono pierwsze zobowiązania i przyjęto nowego członka – Szwajcarię.

Powiązane tematy