Demokracja i prawa człowieka

Laos, Zimbabwe i Pakistan

Demokracja1

Debaty czwartkowe.Strasbourg

Tzw. debaty czwartkowe są to debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności, co miesiąc zamykające sesje plenarną w Strasburgu.

Laos: sprawa Sombatha Somphona

Sombath Somphone zniknął 15 Grudnia 2012, jak sugerują nagrania monitoringu zaraz po zatrzymaniu przez laotańską policję. Laureat nagrody Ramona Magsaysay, tzw. azjatyckiej nagrody Nobla, pracował na rzecz sprawiedliwości społecznej i trwałego rozwoju, zajmował się edukacją młodzieży, bronił rolników i ich prawa do ziemi. PE stojący po stronie aktywistów i działaczy społecznych, a także wspierający przemiany w krajach postkomunistycznych, wzywa rząd laotański do działania. Posłowie zgodnie apelowali o podjęcie wszelkich kroków w celu szybkiego odnalezienia Somphona i o informowanie rodziny o postępach w dochodzeniu.  Jednocześnie PE wzywa rząd Laosu do ogólnej zmiany: polepszenia sytuacji praw człowieka, zwiększenia przejrzystości dochodzeń i działań policji oraz podjęcia wszelkich kroków by zapobiegać arbitralnym aresztowaniom i przymuszonym zniknięciom obywateli.

Zatrzymanie obrońców praw człowieka w Zimbabwe

W związku z nadchodzącymi wyborami prezydenckim i rosnącym napięciem politycznym w Zimbabwe wzrosła liczba prześladowań i zastraszania działaczy na rzecz demokracji i praw człowieka. Zauważono również nieprawidłowości w przygotowaniach do głosowania. PE wyraził swoje zaniepokojenie tą sytuacją, podkreślając, że grupa obserwatorów powinna być wysłana do Zimbabwe nie tylko na czas wyborów, ale też na długi okres przed i po głosowaniu. Ponadto posłowie potępili działania reżimu panującego w Zimbabwe, wzywając do politycznego nacisku na rząd. Niestety istniejące porozumienie partnerskie z Zimbabwe nie posiada klauzuli dotyczącej poszanowania praw człowieka. Posłowie podkreślili, że taka klauzula musi zostać wprowadzona jak najszybciej. Planują również zwrócić się do rządu RPA o bezpośredni nacisk z ich strony. 

Niedawne ataki na pracowników sektora pomocy medycznej w Pakistanie

W grudniu ubiegłego roku w Pakistanie doszło do zamachów na przedstawicieli organizacji humanitarnych odpowiedzialnych za kampanię szczepień przeciwko polio. Zamachy te prawdopodobnie były przeprowadzone przez grupę ekstremistów, którzy uznają pracowników organizacji humanitarnych za wrogów, rozpowszechniając fałszywą wiadomość, że szczepionki na polio prowadzą do bezpłodności muzułmańskich dzieci. Podczas debaty w Strasburgu PE potępił akty przemocy wobec ludzi niosących pomoc, wskazując na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. Stwierdzono, że władze Pakistanu dla dobra własnego narodu, jednego z trzech ostatnich na świecie zagrożonych epidemią polio, muszą podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom medycznym niosącym pomoc milionom Pakistańskich dzieci. Ponadto podkreślono, że należy rozpocząć sprawnie funkcjonującą kampanię informacyjną by zwiększyć zaufanie społeczeństwa do szczepień. PE wzywa rząd Pakistanu do przeprowadzenia takich działań, jednocześnie proponując, że część środków UE przeznaczonych na pomoc humanitarną mogłaby być przekazana na tego typu kampanie.

Powiązane tematy