Demokracja i prawa człowieka

Posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka Prawa Człowieka w Rosji

20130220_russia_032
European Union 2013 PE-EP

Prawa człowieka. Rosja

W środę, 20 lutego br , Podkomisja Praw Człowieka wspólnie z Delegacją do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE - Rosja, zorganizowały spotkanie dotyczące praw człowieka w Rosji. Zaproszeni zostali trzej eksperci, którzy przedstawili różne aspekty sytuacji łamania praw człowieka w Rosji. W spotkaniu uczestniczył również gość specjalny - Konstantin Dolgov, Specjalny Reprezentant ds. Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

Pierwszy zabrał głos Lev Ponomarev, rosyjski polityk i aktywista, którego organizacja w 2010 roku otrzymała nagrodę Sacharowa. Poruszył on problem reprezentacji w rosyjskich władzach. Obecnie 2% Rosjan kontroluje 90% PKB całej Rosji. W ostatnim czasie, gdy zamożni Rosjanie wzbogacili się dwa razy, ubodzy podwójnie zubożeli, czyniąc Rosję krajem o najwyższej różnicy w dochodach na świecie. Pogłębiająca się segregacja względem dochodów powoduje zaburzenie i brak rzeczywistej reprezentacji w instytucjach parlamentarnych, przez co kwestia praw zwykłych obywateli często bywa pominięta. Ponomarev podkreślił, że w trakcie 12-letnich rządów Putina wzrósł poziom ubóstwa w Rosji oraz zwiększył się problem dostępu do edukacji, służby zdrowia, transportu i mieszkalnictwa.

Następnie głos zabrała Sacha Koulaeva, Dyrektor Biura na Europę Wschodnią i Azję Centralną Międzynarodowej Federacji na rzecz Ochrony Praw Człowieka. Koulaeva zwróciła uwagę na dramatyczną sytuację dwóch grup społecznych, szczególnie narażonych na łamanie praw człowieka. Pierwszą grupą są osoby bezdomne, którym często ze względu na brak dokumentów, odmawia się pomocy społecznej. Jest to grupa najbardziej narażona na korupcję, wykorzystanie ze strony grup przestępczych oraz na niewolnicze warunki pracy. Drugą grupą społeczną, której państwo odmawia praw społecznych i ekonomicznych, pogłębiając segregację społeczeństwa, są imigranci. Jest to grupa, do której należą tzw. "bezpaństwowcy", czyli obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy nie mają dokumentów; np. dzieci urodzone w osiedlach romskich. Kouleva, zwróciła też uwagę na nowopowstałe ustawy ograniczające swobody obywatelskie. Przedstawiła ustawę zakazującą działań na rzecz osób homoseksualnych jako przykład prawa dającego podstawy do dyskryminacji grupy społecznej. Ponadto, Kouleva zwróciła uwagę na nowe przepisy ograniczające funkcjonowanie organizacji pozarządowych.Więcej na ten temat tutaj

Jako ostatni głos zabrał Dmitry Utukin, członek Komitetu Przeciwko Torturom, który przedstawił sytuację nadużywania siły fizycznej przez policję oraz funkcjonariuszy ośrodków karnych. Zwrócił uwagę na wysoki poziom przemocy stosowanej przez organy ścigania oraz na trudności wyeliminowania tego problemu. W związku ze ścisłą współpracą MSW, prokuratury i organów ścigania doprowadzenie sprawy przed sąd i wyegzekwowanie kary staje się bardzo trudne, wręcz niemożliwe.

Po przedstawieniu sytuacji przez ekspertów głos zabrał Konstantin Dolgov, przedstawiciel rosyjskiego MSZ. Wyraził swoje zdziwienie i zaniepokojenie negatywną oceną sytuacji przedstawioną przez przedmówców, która w jego opinii jest odmienna i nie tak alarmująca. Dolgov przyznał, że istnieją problemy społeczno-ekonomiczne, jednak wielokrotnie podkreślał postępy w sytuacji praw człowieka w Rosji na tle historycznym. Przedstawiciel MSZ zwrócił też uwagę na wpływ kryzysu gospodarczego na prawa człowieka na świecie, wielokrotnie wspominając o problemach na terenie UE.

Powiązane tematy