Demokracja i prawa człowieka

Sytuacja NGOs w Rosji

Human%20rights%2013_european%20union%202012%20pe-ep
uropean Union 2012 PE-ED

Prawa człowieka

W lipcu zeszłego roku uchwalono ustawę, która zaostrzyła zasady działania organizacji pozarządowych (NGOs) w Rosji. Według nowych regulacji organizacje, które otrzymują granty z zagranicy i uczestniczą w życiu politycznym zostały objęte restrykcyjną kontrolą ze strony państwa i zmuszone są do zarejestrowania jako pełniące funkcje zagranicznych agentów. Organizacje są również zobowiązane do oznaczania swoich publikacji statusem zagranicznych agentów, do półrocznego publikowania sprawozdań ze swojej działalności oraz poddania się kontroli podatkowej. Za naruszenie przepisów, mogą zostać zastosowane sankcje, do których należy grzywna, zakaz działalności oraz kary pozbawienia wolności. Dodatkowo przyjęto ustawę redefiniującą pojęcie zdrady stanu, włączając w to pomoc finansową i techniczną tym, którzy działają wbrew bezpieczeństwu Rosji. Zaniepokojenie nowymi przepisami wyraziła Catherine Ashton oraz władze Stanów Zjednoczonych oceniając je jako nakładające poważne ograniczenia na organizacje prodemokratyczne. W lutym tego roku 11 organizacji pozarządowych, w tym Memoriał, Moskiewska Grupa Helsińska, Komitet przeciwko torturom stowarzyszenie Gołos, organizacje, zgłosili skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko ustawie, która według nich jest próbą represji.

Według władz rosyjskich, projekt ustawy został oparty na analogicznym systemie Amerykańskim Foreign Agents Registration Act. Ponadto, autorzy kontrowersyjnego aktu utrzymują, że jego celem jest zwiększenie przejrzystości funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych w Rosji. Podczas posiedzenia komisji ds. praw człowieka w PE dotyczącego praw człowieka w Rosji, Konstantin Dolgov Specjalny Reprezentant ds. Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności rosyjskiego MSZ, wyraził podobne stanowisko tłumacząc powstanie nowego prawa wzrostem przejrzystości. Więcej w tym temacie znajdą Państwo tutaj.