Demokracja i prawa człowieka

Spotkanie komisji AFET z Prezydentem i Ministrem SZ Mjanmy (Birma)

20130305_afet_myanmar_037
European Union 2013 PE-EP

Birma

We wtorek, 5 marca br., podczas nadzwyczajnego spotkania Komisji Spraw Zagranicznych przeprowadzono wymianę poglądów z Ministrem Mjanmy, U Wunna Maung Lwin na temat aktualnie przeprowadzanych reform i dalszych wyzwań na terenie Birmy. Spotkanie rozpoczął Prezydent Mjanmy, Thein Sein, który później udał się na zamknięte spotkanie z posłami do Parlamentu Europejskiego.

W przemówieniu, Prezydent Thein Sein opisał wprowadzane w Birmie reformy, zapowiedział nowy program reform rynku pracy, i zaapelował do UE o zniesienie sankcji ekonomicznych wobec Mjanmy. Jako najważniejsze reformy gospodarcze, Prezydent wymienił programy wsparcia inwestycji międzynarodowych i liberalizacji zasobów naturalnych. Z największą aprobatą zgromadzonych spotkała się zapowiedź rozpoczęcia dialogów mających na celu rozwiązanie problemów etnicznych, ogłoszenie rozejmu między grupami zbrojnymi w Birmie, oraz zapewnienie, że wprowadzony system dialogu zapewni trwały pokój. Zapowiedziane reformy rynku pracy mają na celu początek "prawdziwej komunikacji" między rządem, pracodawcami i pracownikami, poprzez wprowadzenie systemu związków zawodowych, we współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Prezydent apelował o zniesienie sankcji, podkreślając, że wpłynie to pozytywnie na sytuację ekonomiczną, sytuację rynku pracy, a co za tym idzie na polepszenie standardu życia społeczeństwa. Prezydent podkreślił, że zniesienie sankcji jest konieczne by uzyskać wzrost gospodarczy, zwiększając potencjał handlowy Birmy i polepszając stosunki handlowe z UE. Na zakończenie Prezydent podziękował UE za pomoc techniczną i merytoryczną w procesie reform, w szczególności za wsparcie przy powstaniu Centrum Pokoju w Birmie.

Po przemowie prezydenta, Minister Spraw Zagranicznych Mjanmy, Wunna Maung Lwin odpowiedział na pytania parlamentarzystów. Podczas gdy wspomniane reformy spotkały się z aprobatą, posłowie wygłosili wątpliwości co do kierunku i efektywności niektórych reform, na przykład nowej ustawy o mediach. Przewodnicząca parlamentarnej Komisji Praw Człowieka Barbara Lochbihler wyraziła zadowolenie z postępów poczynionych w Birmie, m.in. z powstania Narodowej Komisji Praw Człowieka. Zaznaczyła jednak, że sytuacja humanitarna w Mjanmie nadal nie jest satysfakcjonująca i jest priorytetową sprawą dla parlamentarnej Komisji Praw Człowieka. Zdaniem uczestników debaty, najważniejszym problemem stojącym przed Birmą pozostaje sytuacja humanitarna i dyskryminacja etniczna, zwłaszcza w rejonach Kaczin i Arakan. Sugerowano niewystarczające zaangażowanie rządu w problemy mniejszości etnicznych. Inne uwagi parlamentarzystów dotyczyły problemu pracy przymusowej, limitacji systemu demokratycznego, problemów z prawem inwestycyjnym - jak na przykład przymusowe eksmisje i zawłaszczanie ziemi, które mogą odstraszać inwestorów. Wspomniano również o konieczności przeciwdziałania katastrofalnym skutkom środowiskowym reform gospodarczych.

W odpowiedzi na te uwagi, Minister Wunna Maung Lwin podkreślił trudności we wprowadzaniu reform i zapewnił, że przyjęte programy są tylko stanem przejściowym w długim procesie zmian. Minister opisał trzypunktową strategię rządu, gdzie pierwszy punkt to zapewnienie pokoju i stabilności, drugi punkt to podniesienie poziomu życia wszystkich obywateli, a trzeci punkt to reformy rządu mające na celu zapewnić wydajność i dobre praktyki zarządzania. Mjanma jest w trakcie wprowadzania reform w ramach punktu drugiego, powoli wprowadzając reformy z punktu trzeciego. Używając tego argumentu, Minister wyjaśnił niedoskonałości w reformach rynku pracy, problemach z systemem demokratycznym i ustawy o wolnych mediach. Jednocześnie podkreślił zaangażowanie rządu w udoskonalenie tych reform w drodze do demokracji.

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące problemów humanitarnych, praw mniejszości i problemów konfliktów regionalnych w stanach Kaczin i Arakan, Minister zapewnił, że chociaż sytuacja jest skomplikowana, rząd robi wszystko by zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Minister Wunna Maung Lwin zaapelował też do UE o zmianę pozycji w sprawie rezolucji ONZ potępiającej sytuację praw człowieka w Birmie, podkreślając osiągnięte postępy w demokratyzacji i wyrażając nadzieję na dalszą poprawę w przyszłości.

 

Powiązane tematy