Demokracja i prawa człowieka

Debaty czwartkowe o prawach człowieka.

Human%20rights%2018_european%20union%202012%20pe-ep
European Union 2012 PE-EP

Strasburg

Tzw. debaty czwartkowe są debatami nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności, co miesiąc zamykające sesje plenarną w Strasburgu. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie debat z ostatniej sesji (11-14 marca br).

Sytuacja w Bangladeszu

Nowo-ustanowiony trybunał ds. zbrodni wojennych do rozpatrzenia masakr dokonanych podczas wojny między dawnym Wschodnim i Zachodnim Pakistanem w 1971 r. wydał ostatnio serię wyroków, uwzględniając wyroki skazujące na karę śmierci, jako następstwo nacisku ze strony społeczeństwa. Ogłoszenie wyroków, zwłaszcza decyzja o skazaniu wiceprzewodniczącego partii Jamaat-e-Islami, Delwara Hossaina Sayeediego, pod zarzutem prześladowania mniejszości hinduskiej, wzbudziło wiele kontrowersji i doprowadziło do licznych gwałtownych protestów o podłożu politycznym. W wyniku zamieszek nacechowanych wyjątkową przemocą ze strony władz zginęło ponad 60 osób. Posłowie do Parlament Europejskiego wyrazili głębokie zaniepokojenie eskalacją przemocy oraz napięć politycznych w Bangladeszu. Ponadto wezwano władze Bangladeszu do złagodzenia wszystkich wyroków śmierci, podkreślając jasne stanowisko PE stanowczo sprzeciwiające się stosowaniu kary śmierci. Posłowie wyrazili również zaniepokojenie nieprawidłowościami w funkcjonowaniu trybunału, wzywając rząd Bangladeszu do przestrzegania międzynarodowych standardów wymiaru sprawiedliwości.

Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów

Po wycofaniu się wojsk Amerykańskich Irak nadal zmaga się z utrzymaniem pokoju i stabilizacji politycznej, jednocześnie przezwyciężając problemy społeczno gospodarcze. Scena polityczna jest wyjątkowo rozczłonkowana i naznaczona przemocą, co utrudnia sprawną transformację w kierunku państwa demokracji i prawa. Ostatnio nasiliły się też konflikty o podłożu religijnym i etnicznym, nie tylko pomiędzy szyitami i sunnitami. Ofiarami ataków padają również Turkmeni i Kurdowie. W obliczu ostatnich wydarzeń, wzrastającej liczby zamachów terrorystycznych i samobójczych, mając na uwadze sprawę zamachu podczas pogrzebu turkmeńskiego urzędnika w styczniu tego roku, Parlament Europejski wyraził zaniepokojenie eskalacją przemocy w Iraku. Posłowie wezwali rząd Iraku oraz regionalny rząd Kurdystanu do potępienia ostatnich zamachów i do poczynienia natychmiastowych kroków mających na celu złagodzenie konfliktów i zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, przede wszystkim grup narażonych na dyskryminację. Parlament Europejski podkreślił potrzebę skoordynowania działań władz irackich z działalnością organizacji i partnerów międzynarodowych w niesieniu pomocy najsłabszym grupom irackiego społeczeństwa.

Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach

Kontrowersje wokół przyczyny śmierci palestyńskiego więźnia Arafata Dżaradata, zwróciły uwagę opinii publicznej na sytuację Palestyńczyków więzionych i przetrzymywanych w izraelskich środkach przetrzymywania. Na znak protestu po śmierci Arafata Dżaradata około 4 500 palestyńskich więźniów wzięło udział w strajku głodowym. Podczas debaty w Strasburgu posłowie zwrócili uwagę na podejrzenie tortur stosowanych w izraelskich więzieniach oraz na wysoką liczbę dzieci i kobiet przetrzymywanych w nieodpowiednich warunkach. Wyrażono głębokie zaniepokojenie z powodu śmierci Arafata Dżaradata i towarzyszącemu temu wydarzeniu nawrotowi napięć na Zachodnim Brzegu Jordanu. Parlament Europejski wezwał władze Izraela do niezwłocznego wszczęcia niezależnego, bezstronnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie śmierci Palestyńczyka. Ponadto wezwano rząd Izraela do przestrzegania praw palestyńskich więźniów i do zapewniania ochrony ich zdrowia i życia.

Powiązane tematy