Demokracja i prawa człowieka

Debaty czwartkowe-Indie i Rwanda

Human%20rights%2017_european%20union%202012%20pe-ep
European Union 2012 PE-EP

Strasburg

Tzw. debaty czwartkowe są to debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności, co miesiąc zamykające sesje plenarną w Strasburgu.

Poniżej znajdą Państwo podsumowanie debat z ostatniej sesji (20-23 maj).

Indie: egzekucja Mohammada Afzala Guru i jej konsekwencje

Mohammad Afzal Guru, skazany za udział w ataku terrorystycznym na parlament indyjski w grudniu 2001, został poddany karze śmierci 9 lutego 2013. Egzekucja została przeprowadzona w tajemnicy w więzieniu Tihan w Delhi, o czym nie została poinformowana nawet rodzina skazanego. Wyrok kary śmierci dla Afzala Guru doprowadził do agresywnie tłumionych protestów, w których ofiarą były trzy młode osoby. Sprawa wywołała wiele kontrowersji, nie tylko ze względu na etyczny wymiar kary śmierci, ale też wątpliwości co do sprawiedliwego przebiegu procesu. Zniesienie kary śmierci to jeden z głównych celów unijnych działań w ramach obrony praw człowieka. Podczas debaty wielokrotnie podkreślono zaangażowanie Unii w działania na rzecz całkowitego zniesienia kary śmierci. W świetle ostatnich wydarzeń, a także mając na uwadze, że wyroku kary śmierci nie stosowano przez osiem lat aż do listopada 2012 roku, gdy za udział w zamachu terrorystycznym w 2008 roku skazano Ajmala Kasaba, posłowie do Parlamentu Europejskiego wzywali rząd Indii do natychmiastowego wprowadzenia stałego moratorium na egzekucję. Potępiono rząd Indii, największej demokracji na świecie, za stosowanie kary śmierci i za sekretne wykonanie egzekucji na Afzalu Guru.

Rwanda: sprawa Victoire Ingabire

Gdy w 2010 roku po 16 latach emigracji Victoire Ingabire, szefowa koalicji ruandyjskich partii opozycyjnych (Unified Democratic Forces) powróciła do Ruandy by kandydować w wyborach prezydenckich, została natychmiast aresztowana.  Za równo Unified Democratic Forces jak i innym partiom opozycyjnym odmówiono rejestracji. Victoire Ingabire znana ze swoich działań na rzecz demokracji, praworządności oraz równouprawnienia i praw kobiet, nominowana do nagrody Sacharowa, 30 października 2010 roku została skazana na 8 lat więzienia za zdradę państwa. Jej apelacja do Sądu Najwyższego w kwietniu 2013 roku zakończyła się dodatkowymi wyrokami. Ponadto w procesie stwierdzono wiele nieprawidłowości; w maju 2013 roku czterech świadków oświadczyło, że ich zeznania zostały sfałszowane, używano nielegalnych metod przesłuchiwania, a dowody w sprawie były spreparowane. Posłowie do Parlamentu Europejskiego zgodnie potępili rząd ruandyjski za łamanie fundamentalnych praw człowieka, idei pluralizmu i wolności słowa poprzez prześladowanie i bezprawne więzienie opozycjonistów. Posłowie stanowczo potępili przebieg postępowania sądowego przeciwko Victoire Ingabire, który w licznych aspektach nie spełniał standardów określonych przez prawo międzynarodowe. Wezwano władze Ruandy do ponownego przeprowadzenia procesu apelacyjnego Victoire Ingabire w zgodzie z prawem, podkreślając, że sprawa ta jest uważnie obserwowana przez Unię Europejską i ma znaczenie za równo prawne jak i polityczne, dając świadectwo o postępach Ruandy w drodze do demokracji. Wielokrotnie podkreślono istniejące obowiązki rządu ruandyjskiego wobec prawa międzynarodowego, nawołując do ustanowienia legislacji w zgodzie z międzynarodowymi standardami.

Powiązane tematy