Działalność

Pozostałe aktywności

2. koło gospodarcze PO RP

Spotkanie w Krakowie

W czwartek 10 maja 2012 zapraszamy na spotkanie drugiego koła gospodarczego. Spotkanie odbędzie się w sali "Kanapa Kulturalna" przy ul Karmelickiej 18 o godz. 18.30, a jego gościem będzie Poseł Bogusław Sonik

Tematy przewodnie dzisiejszego spotkania są dwa: pierwsze to obchody z okazji 35 rocznicy powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Drugi to opublikowany właśnie projekt raportu o gazie łupkowym przygotowany dla Parlamentu Europejskiego przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

Zapraszamy do udziału!

God_4217_1

9 maja - Dzień Europy na Małym Rynku w Krakowie

Europa na TAK!

Obchody Dnia Europy w Krakowie rozpoczęły się na Małym Rynku o godz. 11.00, kiedy to z wieży Mariackiej odegrana została "Oda do radości" - hymn Unii Europejskiej. W ramach wydarzenia organizatorzy - Małopolski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - już po raz czwarty przygotowali bogaty program artystyczny, a w nim m.in. koncert Krakowskiej Orkiestry Staromiejskiej, czy występy artystycznye uczniów krakowskich szkół.

Była to również świetna okazja do spotkania się z eurodeputowanymi, zasięgniecia informacji na temat programów unijnych, rynku pracy, edukacji i praw obywatelskich w Unii Europejskiej, czy możliwości stypendialncyh w krajach członkowskich.

Na naszym stoisku z kolei wiele atrakcji dla najmłodszych, m.in. atelier fotograficzne oraz gry i zabawy z nagrodami.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Sks6

Obchody 35-lecia powstania SKS-u

Stowarzyszenie Maj77

Złożeniem kwiatów pod tablicą upamiętniającą Stanisława Pyjasa na ul. Szewskiej 7 w Krakowie, rozpoczęły się w poniedziałek o godz. 10.00 obchody 35-lecia powstania Studenckiego Komitetu Solidarności. Również dzisiaj w programie o godz. 11.30 "Ogólnopolska konferencja - Młodzi przeciw komunie", w trakcie której odbędzie się debata z udziałem Członków Stowarzyszenia Maj77: "Czy opozycja zawsze jest młoda? Wpływ wieku na postawy wobec władzy" - spotkanie odbędzie się w Collegium Witkowskiego na ul. Gołębiej 13, sali 111. Natomiast o godz. 18.00 w Klubie Kamieniołom, na ul. Zamoyskiego 2, projekcja Filmu "Trzech Kumpli".

Obchody rocznicy powstania SKS-u potrwają do końca maja, a z ich programem zapoznać się można na stronie Stowarzyszenia Maj77. Serdecznie zapraszamy!

Edynburg2

Sonik o politycznym znaczeniu Polski w UE

Edynburg, 22-25.03.2012

W Edynburgu rozpoczął się dzisiaj jubileuszowy, V Kongres Polskich Stowarzyszeń Studenckich w Wielkiej Brytanii, największe tego typu spotkanie organizowane przez Stowarzyszenia Studentów Polskich na Uniwersytecie Edynburskim iraz Uniwersytecie ST. Andrews. Swoje wystąpienie dotyczące politycznego znaczenia Polski w Unii Europejskiej wygłosi w piątkowe przedpołudnie eurodeputowany Bogusław Sonik.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji Kongresu jest „Poland PLC on the European Market”, nawiązujący do koncepcji Polski jako firmy, która ma swoje logo i markę, oraz która pełni ważną rolę na europejskim rynku. Organizatorzy pragną w ten sposób połączyć tematy ekonomiczne, społeczne i wizerunkowe zwłaszcza w kontekście niedawno zakończonej polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Patronat nad wydarzeniem objął Parlament Europejski.

_dsc2415

Kobieta w Prawie/ Woman in Law - konferencja międzynarodowa

Patronat Posła Bogusława Sonika

W dniach 16-17 marca 2012 w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Ekspercka Konferencja Interdyscyplinarna Kobieta w Prawie/ Woman in Law. Wydarzenie ma na celu ukazanie współczesnej kobiety poprzez pryzmat przysługujących jej praw wypływających z powszechnej godności człowieka. Wydarzenie organizowane przez Ośrodek Międzynarodowego Prawa Humanitarnego i Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz Sekcję Prawa Międzynarodowego Publicznego i Praw Człowieka Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ będzie miało charakter międzynarodowy, a swoje referaty przedstawiać będą zarówno eksperci – teoretycy oraz praktycy z kraju i ze świata, jak i studenci studiów magisterskich oraz doktoranckich. Sposnorem i patronem niniejszej ko0nferencji jest Poseł Bogusław Sonik. Wiecej informacji możecie Państwo znaleźć na stronie http://www.kobietawprawie.pl/

Region5

O polityce polarnej w Kielcach

Debata na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyło się pierwsze, historyczne posiedzenie Zespołu Nauk Społecznych i Historii Polskich Badań Polarnych Komitetu Badań Polarnych Polskiej Akademii Nauk. Na zaproszenie przewodniczącego, prof. Ryszarda Czarnego (UJK, UJ), w spotkaniu uczestniczyli naukowcy z kilkunastu ośrodków krajowych i zagranicznych, zainteresowani problematyką badań polarnych. W spotkaniu uczestniczyli również studenci Wydziału Zarządzania i Administracji UJK.


Ważnym partnerem w światowej dyskusji na temat spraw polarnych jest Unia Europejska. W swym wystąpieniu skierowanym do uczestników spotkania poseł Bogusław Sonik zwrócił uwagę na potrzebę opracowania strategii UE, która będzie uwzględniała interesy wspólnoty oraz ambicje i interesy poszczególnych państw, w sposób pozwalający sprostać wyzwaniom regionu oraz oczekiwaniom międzynarodowym. Wyraził także zainteresowanie problematyką poruszaną podczas obrad i zadeklarował gotowość współpracy i zaangażowania w przyszłe przedsięwzięcia zespołu.

Parlament%20europejski

UE i Ameryka Łacińska przeciw narkotykom

Posiedzenie EuroLat

Handel narkotykami jest przestępstwem wykraczającym poza granice pojedynczego państwa, i dlatego żaden kraj nie może go zwalczać tylko i wyłącznie za pomocą polityki krajowej lub izolacjonistycznej – wręcz przeciwnie – aby rozwiązać ten problem, konieczna jest międzynarodowa współpraca polityczna, policyjna i sądowa.

W Parlamencie Europejskim przygotowywany jest obecnie projekt rezolucji  nt. walki z przemytem narkotyków i przestępczością zorganizowaną w Unii Europejskiej i Ameryce Łacińskiej, której współsprawozdawcą jest Bogusław Sonik. Ma ona przede wszystkim na celu rozpoczęcie globalnej debaty, otwartej na udział krajów produkcji, tranzytu i państw będących odbiorcami narkotyków, umożliwiającej szerszą wymianę koncepcji i prowadzącej do określenia politycznych strategii walki z handlem narkotykami i przestępczością zorganizowaną.

Autorzy rezolucji uważają że konieczne jest stworzenie instytucjonalnej współpracy i możliwości wspólnej refleksji przedstawicieli władz rządowych, ustawodawców, intelektualistów, sędziów, policji i naukowców z obu regionów. Proponują ponadto ustanowienie systemu pomiarów, statystyk i dowodów opartych na empirycznych i naukowych podstawach, aby umożliwić przeprowadzenie rzetelnych ocen w kwestiach związanych z polityką antynarkotykową.

W rezolucji zwrócono także uwagę na potrzebę zwiększenia kontroli państwa w zakresie przepływu broni - jednym z filarów - na których opiera się niszczycielska moc zorganizowanych struktur przestępczych, zaangażowanych w handel narkotykami, jest ilość i zaawansowanie technologiczne broni, którą dysponują.
Posłowie z zadowoleniem przyjmują wprowadzenie nowego programu współpracy między Ameryką Łacińską i Unią Europejską w dziedzinie polityki antynarkotykowej (COPOLAD), który łączy w sobie zmniejszenie popytu i podaży na narkotyki oraz zacieśnianie współpracy między agencjami krajowymi i innymi podmiotami odpowiedzialnymi za politykę antynarkotykową.

Parlament%20europejski2

Parlamentarzyści PO w PE przeciw ACTA

Spotkanie z Donaldem Tuskiem

Premier Donald Tusk spotkał się dzisiaj z eurodeputowanymi PO aby porozmawiać o porozumieniu ACTA. Poseł Sonik, który również uczestniczył w debacie, tak podsumował jej wynik:

- Zabiliśmy ACTA na spotkaniu z premierem Tuskiem. Ustaliliśmy, że ta umowa w takiej formie jak obecnie jest nie do przyjęcia. Dlatego w Parlamencie Europejskim europosłowie PO będą głosować przeciwko jej ratyfikacji. - Poseł Sonik podkreślił również, że do tego samego będzie namawiał kolegów z frakcji.

By umowa weszła w życie w UE, najpierw musi ją ratyfikować Parlament Europejski oraz wszystkie państwa członkowskie. Pierwsza debata w parlamentarnej komisji ds. handlu miedzynarodowego, prowadzącej konsultacje ws. ACTA odbędzie się 29 lutego.

Źródło: Gazeta Wyborccza