Newsletter Posła na Sejm RP Bogusława Sonika

Biuletyn Europejski


Baner%203

Unijne mity


Wizerunek Unii w oczach Polaków


Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca kadencji Parlamentu Europejskiego obejmującej lata 2009-2014. Specjalnie na tę okazję przygotowałem raport, który w pełni oddaje, to czym zajmowałem się w PE. Jestem przekonany, że udało mi się uczciwie i rzetelnie działać na rzecz Polski, a także regionów, które mam zaszczyt reprezentować , czyli Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej. Zachęcam do lektury mojego raportu. Jednak rok 2014 to także 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dlatego też, oprócz klasycznego podsumowania, pragnę podzielić się z Państwem osobistą refleksją dotyczącą unijnych mitów - refleksją, która wypływa z mojego doświadczenia i codziennej obserwacji.

O%20soniku

Najaktywniejszy europoseł w regionie


JEDEN Z NAJLEPSZYCH POLSKICH EURODEPUTOWANYCH W PE. Zaangażowany w tak kluczowe kwestie, jak: bezpieczeństwo energetyczne, bezpieczeństwo żywności i ochrona konsumentów oraz zrównoważony rozwój przemysłu i środowiska.

Sonik%20dla%20praw%20cz%c5%81owieka

Parlament Europejski - Twój Punkt Oparcia


Dzięki Sonikowi i jego wieloletnim interwencjom w sprawie używania nazwy „polskie obozy koncentracyjne” w odniesieniu do Auschwitz-Birkenau w rezolucji PE znalazło się określenie „obóz Niemiec nazistowskich”. Poprawkę zaakceptowali wszyscy eurodeputowani.

Polityka%20energetyczna

Ochrona środowiska i rozwój przemysłu


Dzięki rozwiązaniom wypracowanym w RAPORCIE SONIKA Komisja Europejska dała zielone światło dla wydobycia gazu łupkowego w Europie. Wynegocjowany w skrajnie trudnych warunkach raport SONIKA to jeden z głównych polskich sukcesów w tej kadencji PE.

Bruksela on-line

Grupa EPL


Grupa Europejskiej Partii Ludowej skupia centrowe i centroprawicowe proeuropejskie siły polityczne z państw członkowskich UE. Działa na rzecz bardziej konkurencyjnej i demokratycznej Europy, bliższej obywatelom, a także na rzecz społecznej gospodarki rynkowej. Grupa EPL stanowi obecnie największą siłę polityczną w Parlamencie Europejskim.

Małopolska

Sonik dla Małopolski


Szanowni Państwo! Jako poseł do Parlamentu Europejskiego jestem przedstawicielem nie tylko Polski, ale także mojego okręgu wyborczego : Małopolski i Świętokrzyskiego. Staram się więc dbać o interesy regionu i jednocześnie popularyzować go w Brukseli.

Świętokrzyskie

Sonik dla Świętokrzyskiego


Szanowni Państwo! Region świętokrzyski zmienił się na naszych oczach dzięki funduszom unijnym. Powstały nowe drogi, mosty, hale sportowe, przedsiębiorcy inwestują w nowoczesne technologie, a zabytki odzyskały blask. Lata 2007-2013 pokazały, że pieniądze z Unii Europejskiej potrafimy wydawać z korzyścią dla mieszkańców. A to nie koniec!