Działalność

Demokracja i prawa człowieka

Poseł Bogusław Sonik, czerpiąc z historycznej spuścizny Polski i osobistych doświadczeń, wspiera ruchy demokratyczne i ochrony praw człowieka na całym świecie. Tym samym wpisuje się w prowadzone przez Wspólnotę działania na rzecz rozwoju i konsolidacji demokracji i państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód. Są to obecnie główne cele unijnej polityki rozwoju, wspierane także współpracą gospodarczą, finansową i techniczną z państwami trzecimi.

W Parlamencie Europejskim Poseł Sonik angażuje się m.in. w prace Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych. Bierze udział w parlamentarnych delegacjach obserwujacych prawidłowy przebieg wyborów; był obserwatorem m.in. referendum w Sudanie, czy wyborów parlamentarnych w Nikaragui.

Proposal1[1]

Międzynarodowy Dzień Romów w Parlamencie Europejskim

Bruksela

 

Ze względu na Międzynarodowy Dzień Romów, który przypada 8 kwietnia, w Parlamencie Europejskim zorganizowano serię wydarzeń nawiązujących do tej największej mniejszości etnicznej w Europie. Wydarzenia nie skupiały się jednak na promowaniu romskiej kultury; miały na celu przybliżenie społecznych i ekonomicznych problemów tej grupy. Warto zauważyć, że zostały zorganizowane przez wszystkie największe grupy polityczne PE.

Podczas seminariów w Parlamencie przedstawiono kilka filmów (m.in. Nasza Szkoła i Gypsy / Cigan) obrazujących codzienne zmagania Romów zamieszkujących przede wszystkim kraje Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Zarówno filmy jak i przemówienia aktywistów i działaczy organizacji pozarządowych skupiały się przede wszystkim na problemie izolacji społecznej, a co za tym idzie brakiem dostępu do edukacji, służby zdrowia i pomocy społecznej. Zwrócono uwagę na występowanie agresywnych przejawów dyskryminacji o podłożu rasowym oraz na brak pomocy ze strony organów ścigania.

Podkreślono, że mając na uwadze wartości, na których zbudowana jest UE, należy zwalczać dyskryminacje, szykanowanie i ekskluzję społeczną, z jakimi spotykają się Romowie w Europie. Międzynarodowy Dzień Romów zwraca uwagę na te istotne problemy, motywując prawodawców do działania. Przede wszystkim należy skupić się na integracji społecznej oraz prawidłowo ukierunkować fundusze trafiające do państw członkowskich (jak np. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), by jak najefektywniej pomagały zwalczać społeczno-ekonomiczne problemy Romów w Europie.

Remember Siberia

Bruksela

W środę, 10 kwietnia w Parlamencie Europejskim miał miejsce pokaz filmu dokumentalnego "Remember Siberia", zorganizowany przez łotewską Posłankę Sandrę Kalniete, z udziałem producentki i reżysera, Dzintry Geka. Dzintra Geka od 2000 roku produkuje filmy dokumentalne opisujące losy Łotyszy zesłanych w latach 1941-1949 na Syberię, w tym blisko 4000 dzieci - podczas swoich corocznych wypraw na Syberię w poszukiwaniu śladów łotewskich zesłańców, Dzintra Geka spotkała i opisała historie 741 z tych "dzieci Syberii". Utworzyła też stowarzyszenie "Children of Siberia Foundation", zrzeszające zesłańców na Łotwie.

Film "Remember Siberia" dokumentuje wyjazd zorganizowany w 2009 roku, podczas którego stowarzyszenie odwiedza wioski na Syberii, do których trafiali od 1941 roku zesłańcy z Łotwy, i zamieszcza w nich tablice upamiętniające ich los. Film pokazuje też codzienne życie i zmiany zachodzące na Syberii - na przykład muzeum w Yeniseysku, w którym stowarzyszenie stawia pierwszą tablicę, znajduje się w starym budynku więzienia KGB - a także pełne emocji spotkania z "dziećmi", które pozostały na Syberii. Głównym przesłaniem filmu jest przekaz, że wspomnienia o tragediach z przeszłości nie mogą zaginąć i muszą pozostać ostrzeżeniem na przyszłość.

Film został odebrany bardzo emocjonalnie - wśród gości na widowni były osoby pochodzące z rodzin zesłańców - w tym sama Dzintra Geka i Sandra Kalniete. Po filmie odbyła się prezentacja dwutomowej książki "The Children of Siberia", opisującej wszystkie zebrane historie. Dzintra Geka zapowiedziała też swój następny film, dokumentujący losy zesłanych mężczyzn, z których podróż na Syberię przetrwało tylko 8%. Odwołała się też do przesłania filmu, przypominając, że tragedie takie jak Kambodża, Sudan czy Srebrenica są nadal rzeczywistością.

New%20image

Dawid i Goliat: małe narody pod rządami totalitaryzmu

Bruksela

Czterej posłowie z Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier zorganizowali w Parlamencie Europejskim we wtorek, 19 marca, debatę pod tytułem "Dawid i Goliat: małe narody pod rządami totalitaryzmu". Tematem spotkania były doświadczenia wyciągnięte z dwóch największych reżimów totalitarnych dwudziestego wieku - nazistowskiego i sowieckiego. Rozmawiano o liczebnych aktach łamania podstawowych wolności i praw człowieka, o zbrodniach przeciwko ludzkości i zbrodniach wojennych, których doświadczenie ukształtowało w Europejczykach wspólny szacunek i przywiązanie do wartości demokracji.

Podczas spotkania skupiono się głównie na rządach Stalina w czasie drugiej wojny światowej, gdyż charakteryzowały się one wyjątkowo wysoką liczbą czystek etnicznych przeprowadzonych na tzw. małych narodach m.in. krajów bałtyckich. Pośród prelegentów debaty prowadzonej przez Prof. Inese Vaidere, posłankę z Łotwy, znaleźli się nie tylko posłowie organizatorzy, ale też przedstawiciele ludności czeczeńskiej, tatarskiej i karelskiej. Gościem spotkania był również pan Gunars Toms, Dyrektor i jeden z założycieli łotewskiej fundacji "Dzieci Syberii". Pan Toms opowiedział dramatyczną historię swojej rodziny, dzieląc się przejmującymi wspomnieniami z zesłania do sowieckiego Gułagu. Podczas debaty posłowie podkreślili jak ważne jest odpowiednie przedstawienie i zrozumienie historii europejskiej, zaznaczając, że Unia Europejska traktuje zbrodnie popełnione przez rządy totalitarne jako prawdę historyczną. Posłowie wyrazili zadowolenie z pracy Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia (Platform of European Memory and Conscience), która powstała w wyniku rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r., a której zadaniem jest połączenie organizacji i instytutów zajmujących się historią reżimów totalitarnych w Europie, w celu edukacji i rozpowszechniania informacji na ten temat.

Po zakończeniu debaty, poseł Vaidere zaprosiła na otwarcie wystawy pod nazwą "Totalitaryzm w Europie" przygotowanej przez Platformę Europejskiej Pamięci i Sumienia. Wystawa przedstawia statystyki dotyczące najpoważniejszych zbrodni dwóch głównych reżimów dwudziestego wieku. Na osobnych planszach przedstawiono sytuację dwunastu państw członkowskich uwzględniając liczby ofiar i nazwiska głównych osób odpowiedzialnych za zbrodnie totalitaryzmu. Celem wystawy jest zwiększenie świadomości o zbrodniczym wymiarze systemów totalitarnych i o ścisłym powiązaniu reżimu nazistowskiego i sowieckiego w Europie dwudziestego wieku.

 

 

 

Human%20rights%2018_european%20union%202012%20pe-ep

Debaty czwartkowe o prawach człowieka.

Strasburg

Tzw. debaty czwartkowe są debatami nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności, co miesiąc zamykające sesje plenarną w Strasburgu. Poniżej znajdą Państwo podsumowanie debat z ostatniej sesji (11-14 marca br).

Sytuacja w Bangladeszu

Nowo-ustanowiony trybunał ds. zbrodni wojennych do rozpatrzenia masakr dokonanych podczas wojny między dawnym Wschodnim i Zachodnim Pakistanem w 1971 r. wydał ostatnio serię wyroków, uwzględniając wyroki skazujące na karę śmierci, jako następstwo nacisku ze strony społeczeństwa. Ogłoszenie wyroków, zwłaszcza decyzja o skazaniu wiceprzewodniczącego partii Jamaat-e-Islami, Delwara Hossaina Sayeediego, pod zarzutem prześladowania mniejszości hinduskiej, wzbudziło wiele kontrowersji i doprowadziło do licznych gwałtownych protestów o podłożu politycznym. W wyniku zamieszek nacechowanych wyjątkową przemocą ze strony władz zginęło ponad 60 osób. Posłowie do Parlament Europejskiego wyrazili głębokie zaniepokojenie eskalacją przemocy oraz napięć politycznych w Bangladeszu. Ponadto wezwano władze Bangladeszu do złagodzenia wszystkich wyroków śmierci, podkreślając jasne stanowisko PE stanowczo sprzeciwiające się stosowaniu kary śmierci. Posłowie wyrazili również zaniepokojenie nieprawidłowościami w funkcjonowaniu trybunału, wzywając rząd Bangladeszu do przestrzegania międzynarodowych standardów wymiaru sprawiedliwości.

Irak: sytuacja grup mniejszościowych, zwłaszcza irackich Turkmenów

Po wycofaniu się wojsk Amerykańskich Irak nadal zmaga się z utrzymaniem pokoju i stabilizacji politycznej, jednocześnie przezwyciężając problemy społeczno gospodarcze. Scena polityczna jest wyjątkowo rozczłonkowana i naznaczona przemocą, co utrudnia sprawną transformację w kierunku państwa demokracji i prawa. Ostatnio nasiliły się też konflikty o podłożu religijnym i etnicznym, nie tylko pomiędzy szyitami i sunnitami. Ofiarami ataków padają również Turkmeni i Kurdowie. W obliczu ostatnich wydarzeń, wzrastającej liczby zamachów terrorystycznych i samobójczych, mając na uwadze sprawę zamachu podczas pogrzebu turkmeńskiego urzędnika w styczniu tego roku, Parlament Europejski wyraził zaniepokojenie eskalacją przemocy w Iraku. Posłowie wezwali rząd Iraku oraz regionalny rząd Kurdystanu do potępienia ostatnich zamachów i do poczynienia natychmiastowych kroków mających na celu złagodzenie konfliktów i zapewnienie bezpieczeństwa obywateli, przede wszystkim grup narażonych na dyskryminację. Parlament Europejski podkreślił potrzebę skoordynowania działań władz irackich z działalnością organizacji i partnerów międzynarodowych w niesieniu pomocy najsłabszym grupom irackiego społeczeństwa.

Sprawa Arafata Jaradata i sytuacja palestyńskich więźniów w izraelskich więzieniach

Kontrowersje wokół przyczyny śmierci palestyńskiego więźnia Arafata Dżaradata, zwróciły uwagę opinii publicznej na sytuację Palestyńczyków więzionych i przetrzymywanych w izraelskich środkach przetrzymywania. Na znak protestu po śmierci Arafata Dżaradata około 4 500 palestyńskich więźniów wzięło udział w strajku głodowym. Podczas debaty w Strasburgu posłowie zwrócili uwagę na podejrzenie tortur stosowanych w izraelskich więzieniach oraz na wysoką liczbę dzieci i kobiet przetrzymywanych w nieodpowiednich warunkach. Wyrażono głębokie zaniepokojenie z powodu śmierci Arafata Dżaradata i towarzyszącemu temu wydarzeniu nawrotowi napięć na Zachodnim Brzegu Jordanu. Parlament Europejski wezwał władze Izraela do niezwłocznego wszczęcia niezależnego, bezstronnego i przejrzystego dochodzenia w sprawie śmierci Palestyńczyka. Ponadto wezwano rząd Izraela do przestrzegania praw palestyńskich więźniów i do zapewniania ochrony ich zdrowia i życia.

North%20korea

Parlament potępił Koreę Północną

Strasburg

Sytuacja na Półwyspie Koreańskim co raz bardziej się zaostrza, a nieodpowiedzialna polityka Pjongjangu zdaje się poważnie zagrażać międzynarodowemu pokojowi i bezpieczeństwu. W tej dramatycznej sytuacji Parlament Europejski wezwał w przyjętej wczoraj rezolucji Koreę Północną do ponownego przystąpienia do układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna zerwała kończące wojnę koreańską porozumienie rozejmowe z 1953r., w odpowiedzi na nasilenie sankcji ze strony Rady Bezpieczeństwa ONZ, które są reakcją na trzecią próbę jądrową, przeprowadzoną przez Pjongjang 12 lutego. Totalitarny reżim odstąpił również od układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Eurodeputowani w przyjętej wczoraj rezolucji potępili rażące przypadki łamania praw człowieka w tym kraju, jego próby jądrowe i rozwijaną przez Koreę Północną produkcję pocisków balistycznych.

Posłowie wezwali także władze Korei Północnej do ponownego podjęcia kontaktów ze wspólnotą międzynarodową, aby w ten sposób doprowadzić do trwałego pokoju i uwolnić od broni jądrowej Półwysep Koreański. Ponadto PE wezwał Koreę Północną do respektowania praw człowieka i zaprzestania wykonywania masowych egzekucji.

20130305_afet_myanmar_037

Spotkanie komisji AFET z Prezydentem i Ministrem SZ Mjanmy (Birma)

Birma

We wtorek, 5 marca br., podczas nadzwyczajnego spotkania Komisji Spraw Zagranicznych przeprowadzono wymianę poglądów z Ministrem Mjanmy, U Wunna Maung Lwin na temat aktualnie przeprowadzanych reform i dalszych wyzwań na terenie Birmy. Spotkanie rozpoczął Prezydent Mjanmy, Thein Sein, który później udał się na zamknięte spotkanie z posłami do Parlamentu Europejskiego.

W przemówieniu, Prezydent Thein Sein opisał wprowadzane w Birmie reformy, zapowiedział nowy program reform rynku pracy, i zaapelował do UE o zniesienie sankcji ekonomicznych wobec Mjanmy. Jako najważniejsze reformy gospodarcze, Prezydent wymienił programy wsparcia inwestycji międzynarodowych i liberalizacji zasobów naturalnych. Z największą aprobatą zgromadzonych spotkała się zapowiedź rozpoczęcia dialogów mających na celu rozwiązanie problemów etnicznych, ogłoszenie rozejmu między grupami zbrojnymi w Birmie, oraz zapewnienie, że wprowadzony system dialogu zapewni trwały pokój. Zapowiedziane reformy rynku pracy mają na celu początek "prawdziwej komunikacji" między rządem, pracodawcami i pracownikami, poprzez wprowadzenie systemu związków zawodowych, we współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Prezydent apelował o zniesienie sankcji, podkreślając, że wpłynie to pozytywnie na sytuację ekonomiczną, sytuację rynku pracy, a co za tym idzie na polepszenie standardu życia społeczeństwa. Prezydent podkreślił, że zniesienie sankcji jest konieczne by uzyskać wzrost gospodarczy, zwiększając potencjał handlowy Birmy i polepszając stosunki handlowe z UE. Na zakończenie Prezydent podziękował UE za pomoc techniczną i merytoryczną w procesie reform, w szczególności za wsparcie przy powstaniu Centrum Pokoju w Birmie.

Po przemowie prezydenta, Minister Spraw Zagranicznych Mjanmy, Wunna Maung Lwin odpowiedział na pytania parlamentarzystów. Podczas gdy wspomniane reformy spotkały się z aprobatą, posłowie wygłosili wątpliwości co do kierunku i efektywności niektórych reform, na przykład nowej ustawy o mediach. Przewodnicząca parlamentarnej Komisji Praw Człowieka Barbara Lochbihler wyraziła zadowolenie z postępów poczynionych w Birmie, m.in. z powstania Narodowej Komisji Praw Człowieka. Zaznaczyła jednak, że sytuacja humanitarna w Mjanmie nadal nie jest satysfakcjonująca i jest priorytetową sprawą dla parlamentarnej Komisji Praw Człowieka. Zdaniem uczestników debaty, najważniejszym problemem stojącym przed Birmą pozostaje sytuacja humanitarna i dyskryminacja etniczna, zwłaszcza w rejonach Kaczin i Arakan. Sugerowano niewystarczające zaangażowanie rządu w problemy mniejszości etnicznych. Inne uwagi parlamentarzystów dotyczyły problemu pracy przymusowej, limitacji systemu demokratycznego, problemów z prawem inwestycyjnym - jak na przykład przymusowe eksmisje i zawłaszczanie ziemi, które mogą odstraszać inwestorów. Wspomniano również o konieczności przeciwdziałania katastrofalnym skutkom środowiskowym reform gospodarczych.

W odpowiedzi na te uwagi, Minister Wunna Maung Lwin podkreślił trudności we wprowadzaniu reform i zapewnił, że przyjęte programy są tylko stanem przejściowym w długim procesie zmian. Minister opisał trzypunktową strategię rządu, gdzie pierwszy punkt to zapewnienie pokoju i stabilności, drugi punkt to podniesienie poziomu życia wszystkich obywateli, a trzeci punkt to reformy rządu mające na celu zapewnić wydajność i dobre praktyki zarządzania. Mjanma jest w trakcie wprowadzania reform w ramach punktu drugiego, powoli wprowadzając reformy z punktu trzeciego. Używając tego argumentu, Minister wyjaśnił niedoskonałości w reformach rynku pracy, problemach z systemem demokratycznym i ustawy o wolnych mediach. Jednocześnie podkreślił zaangażowanie rządu w udoskonalenie tych reform w drodze do demokracji.

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące problemów humanitarnych, praw mniejszości i problemów konfliktów regionalnych w stanach Kaczin i Arakan, Minister zapewnił, że chociaż sytuacja jest skomplikowana, rząd robi wszystko by zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Minister Wunna Maung Lwin zaapelował też do UE o zmianę pozycji w sprawie rezolucji ONZ potępiającej sytuację praw człowieka w Birmie, podkreślając osiągnięte postępy w demokratyzacji i wyrażając nadzieję na dalszą poprawę w przyszłości.

 

20130307pht06267_original

Tybet woła o pomoc!

Tybet

W czwartek, 7 marca gościem specjalnym w Parlamencie Europejskim był tybetański Lama Kirti Rinpoche. Podczas spotkania z eurodeputowanymi duchowny przedstawił tragiczny obraz z życia swoich rodaków, którzy co raz częściej w odpowiedzi na represje chińskiego reżimu decydują się na dramatyczny krok - akt samospalenia.

Tybetańczycy przeciwstawiający się polityce Chin wobec Tybetu, której celem jest unicestwienie tybetańskiej kultury i języka, są traktowani przez chińskie władze jako terroryści, a ich rodziny poddawane są dotkliwym prześladowaniom.

Przywódca Tybetańczyków podkreślił, że od 1959 r. Tybet jest niepodległy i nie można obecnie w żaden sposób tego negować. Zaapelował również do UE o pomoc  w wymuszeniu na chińskim okupancie wycofania wojsk, oswobodzenia więźniów politycznych wraz z ich rodzinami oraz zapewnienia możliwości przekroczenia granicy Tybetu przedstawicielom zagranicznych mediów oraz społeczności międzynarodowej.

20130219_jordan_ep_zataari_002

Syria- Ci ludzie marzą o tym, by wrócić do domu

Arabska wiosna

Arabska Wiosna przestała już być tylko snem o wolności. Przerodziła się w realny koszmar. Koszmar ten  dotknął setek tysięcy ludzi, którzy z obawy o swoje życie musieli szukać schronienia na środku jordańskiej pustyni. O ich tragicznym położeniu i koniecznych działaniach jakie musi podjąć UE, aby im pomóc opowiedział dzisiaj hiszpański Poseł do Parlamentu Europejskiego Juan Fernando López Aguilar (S&D), który przewodniczył parlamentarnej delegacji,  odwiedzającej obóz syryjskich uchodźców.

 - Rozmowa z nimi uświadomiła mi jedno. Nie chcą zostać tam, gdzie teraz przebywają. Oni marzą o powrocie do domu. Chcą, by społeczność międzynarodowa pomogła w obaleniu reżimu partii Baas i przyspieszeniu procesu politycznych zmian. Wzywają nas do działania – mówi Aguilar. Dodaje również, że spotkanie z syryjskimi uchodźcami było dla niego przejmującym doświadczeniem. Wielu z nich ma na swoich ciałach rany zadane przez żołnierzy. Co więcej, aż 65%  z nich stanowią kobiety i dzieci.  Według Aguilara UE powinna podjąć działania skierowane zarówno na zażegnanie kryzysu humanitarnego, jak również na zmniejszenie prawdopodobieństwa rozpowszechnienia konfliktu zbrojnego. Impuls owego działania powinien pochodzić przede wszystkim od unijnej dyplomacji. Powinna zostać również stale i ustawicznie rozwijana własna polityka azylowa UE.

Wniosek jest prosty: nie możemy pozostać obojętni na ludzkie cierpienie. I nie ważne, że rozgrywa się ono gdzieś setki kilometrów stąd. Ważne, że zagrożone jest  życie dziesiątków tysięcy bezbronnych ludzi, a my możemy temu zapobiec. 

Więcej znajdą Państwo tutaj.

20130220_russia_032

Posiedzenie Podkomisji Praw Człowieka Prawa Człowieka w Rosji

Prawa człowieka. Rosja

W środę, 20 lutego br , Podkomisja Praw Człowieka wspólnie z Delegacją do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE - Rosja, zorganizowały spotkanie dotyczące praw człowieka w Rosji. Zaproszeni zostali trzej eksperci, którzy przedstawili różne aspekty sytuacji łamania praw człowieka w Rosji. W spotkaniu uczestniczył również gość specjalny - Konstantin Dolgov, Specjalny Reprezentant ds. Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji.

Pierwszy zabrał głos Lev Ponomarev, rosyjski polityk i aktywista, którego organizacja w 2010 roku otrzymała nagrodę Sacharowa. Poruszył on problem reprezentacji w rosyjskich władzach. Obecnie 2% Rosjan kontroluje 90% PKB całej Rosji. W ostatnim czasie, gdy zamożni Rosjanie wzbogacili się dwa razy, ubodzy podwójnie zubożeli, czyniąc Rosję krajem o najwyższej różnicy w dochodach na świecie. Pogłębiająca się segregacja względem dochodów powoduje zaburzenie i brak rzeczywistej reprezentacji w instytucjach parlamentarnych, przez co kwestia praw zwykłych obywateli często bywa pominięta. Ponomarev podkreślił, że w trakcie 12-letnich rządów Putina wzrósł poziom ubóstwa w Rosji oraz zwiększył się problem dostępu do edukacji, służby zdrowia, transportu i mieszkalnictwa.

Następnie głos zabrała Sacha Koulaeva, Dyrektor Biura na Europę Wschodnią i Azję Centralną Międzynarodowej Federacji na rzecz Ochrony Praw Człowieka. Koulaeva zwróciła uwagę na dramatyczną sytuację dwóch grup społecznych, szczególnie narażonych na łamanie praw człowieka. Pierwszą grupą są osoby bezdomne, którym często ze względu na brak dokumentów, odmawia się pomocy społecznej. Jest to grupa najbardziej narażona na korupcję, wykorzystanie ze strony grup przestępczych oraz na niewolnicze warunki pracy. Drugą grupą społeczną, której państwo odmawia praw społecznych i ekonomicznych, pogłębiając segregację społeczeństwa, są imigranci. Jest to grupa, do której należą tzw. "bezpaństwowcy", czyli obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy nie mają dokumentów; np. dzieci urodzone w osiedlach romskich. Kouleva, zwróciła też uwagę na nowopowstałe ustawy ograniczające swobody obywatelskie. Przedstawiła ustawę zakazującą działań na rzecz osób homoseksualnych jako przykład prawa dającego podstawy do dyskryminacji grupy społecznej. Ponadto, Kouleva zwróciła uwagę na nowe przepisy ograniczające funkcjonowanie organizacji pozarządowych.Więcej na ten temat tutaj

Jako ostatni głos zabrał Dmitry Utukin, członek Komitetu Przeciwko Torturom, który przedstawił sytuację nadużywania siły fizycznej przez policję oraz funkcjonariuszy ośrodków karnych. Zwrócił uwagę na wysoki poziom przemocy stosowanej przez organy ścigania oraz na trudności wyeliminowania tego problemu. W związku ze ścisłą współpracą MSW, prokuratury i organów ścigania doprowadzenie sprawy przed sąd i wyegzekwowanie kary staje się bardzo trudne, wręcz niemożliwe.

Po przedstawieniu sytuacji przez ekspertów głos zabrał Konstantin Dolgov, przedstawiciel rosyjskiego MSZ. Wyraził swoje zdziwienie i zaniepokojenie negatywną oceną sytuacji przedstawioną przez przedmówców, która w jego opinii jest odmienna i nie tak alarmująca. Dolgov przyznał, że istnieją problemy społeczno-ekonomiczne, jednak wielokrotnie podkreślał postępy w sytuacji praw człowieka w Rosji na tle historycznym. Przedstawiciel MSZ zwrócił też uwagę na wpływ kryzysu gospodarczego na prawa człowieka na świecie, wielokrotnie wspominając o problemach na terenie UE.

Human%20rights%2013_european%20union%202012%20pe-ep

Sytuacja NGOs w Rosji

Prawa człowieka

W lipcu zeszłego roku uchwalono ustawę, która zaostrzyła zasady działania organizacji pozarządowych (NGOs) w Rosji. Według nowych regulacji organizacje, które otrzymują granty z zagranicy i uczestniczą w życiu politycznym zostały objęte restrykcyjną kontrolą ze strony państwa i zmuszone są do zarejestrowania jako pełniące funkcje zagranicznych agentów. Organizacje są również zobowiązane do oznaczania swoich publikacji statusem zagranicznych agentów, do półrocznego publikowania sprawozdań ze swojej działalności oraz poddania się kontroli podatkowej. Za naruszenie przepisów, mogą zostać zastosowane sankcje, do których należy grzywna, zakaz działalności oraz kary pozbawienia wolności. Dodatkowo przyjęto ustawę redefiniującą pojęcie zdrady stanu, włączając w to pomoc finansową i techniczną tym, którzy działają wbrew bezpieczeństwu Rosji. Zaniepokojenie nowymi przepisami wyraziła Catherine Ashton oraz władze Stanów Zjednoczonych oceniając je jako nakładające poważne ograniczenia na organizacje prodemokratyczne. W lutym tego roku 11 organizacji pozarządowych, w tym Memoriał, Moskiewska Grupa Helsińska, Komitet przeciwko torturom stowarzyszenie Gołos, organizacje, zgłosili skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przeciwko ustawie, która według nich jest próbą represji.

Według władz rosyjskich, projekt ustawy został oparty na analogicznym systemie Amerykańskim Foreign Agents Registration Act. Ponadto, autorzy kontrowersyjnego aktu utrzymują, że jego celem jest zwiększenie przejrzystości funkcjonowania i finansowania organizacji pozarządowych w Rosji. Podczas posiedzenia komisji ds. praw człowieka w PE dotyczącego praw człowieka w Rosji, Konstantin Dolgov Specjalny Reprezentant ds. Praw Człowieka, Demokracji i Praworządności rosyjskiego MSZ, wyraził podobne stanowisko tłumacząc powstanie nowego prawa wzrostem przejrzystości. Więcej w tym temacie znajdą Państwo tutaj.