Działalność

Demokracja i prawa człowieka

Poseł Bogusław Sonik, czerpiąc z historycznej spuścizny Polski i osobistych doświadczeń, wspiera ruchy demokratyczne i ochrony praw człowieka na całym świecie. Tym samym wpisuje się w prowadzone przez Wspólnotę działania na rzecz rozwoju i konsolidacji demokracji i państwa prawnego oraz poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód. Są to obecnie główne cele unijnej polityki rozwoju, wspierane także współpracą gospodarczą, finansową i techniczną z państwami trzecimi.

W Parlamencie Europejskim Poseł Sonik angażuje się m.in. w prace Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych. Bierze udział w parlamentarnych delegacjach obserwujacych prawidłowy przebieg wyborów; był obserwatorem m.in. referendum w Sudanie, czy wyborów parlamentarnych w Nikaragui.

1323876141

Uroczystość wręczenia nagród Sacharowa

Grudniowa sesja plenarna

Dzisiaj, w trakcie trwającej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody im. Sacharowa na rzecz wolności myśli, działaczom zaangażowanym tzw. "Arabską Wiosnę", czyli rewolucje w świecie arabskim, rozpoczęte na początku roku w Tunezji.

W ceremonii rozdania nagród uczestniczyło tylko dwoje laureatów: Asmaa Mahfouz, młoda blogerka z Egiptu oraz Ahmed El-Senussi, libijski "więzień sumienia", który w więzieniu spędził 31 lat życia. W swoim przemówieniu Ahmed El-Senussi wskazując na znaczenie pojednania powiedział: "Musimy odbudować nasz kraj, okazując tolerancję nawet wobec tych, którzy popełnili zbrodnie, którzy naruszyli godność człowieka." Podziękował europejskim sąsiadom, którzy udzielili Libii jako pierwsi pomocy, za ich "jednoznaczne poparcie dyplomatyczne i wojskowe".

Przyznając nagrodę im. Sacharowa pieciu aktywistom "Arabskiej Wiosny", Parlament Europejski uznaje wysiłek wszystkich tych, którzy walczą o godność, poszanowanie praw podstawowych oraz przemiany polityczne w świecie arabskim", powiedział przewodniczący Jerzy Buzek podczas uroczystości przyznania Nagrody im. Sacharowa w środę w Strasburgu.

Prezydent Buzek w swoim przemówieniu zwrócił uwagę, że "te wydarzenia historyczne również przypominają nam o naszej odpowiedzialności oraz konieczności wspierania młodego i prężnego społeczeństwa obywatelskiego", podkreślając "decydującą rolę kobiet podczas Arabskiej Wiosny".

Laureaci uznali nagrodę za symbol wsparcia Europy dla rewolucyjnych przemian w krajach arabskich. Zwrócili również uwagę na prawa człowieka, będące kluczowym zagadnieniem w ich krajach w drodze do odbudowy demokratycznego społeczeństwa, szanującego prawo i godność człowieka.

 

Tegorocznych laureatów Nagrody Parlament Europejski ogłosił jeszcze w październiku. Piątka nagrodzonych działaczy opozycyjnych z różnych krajów, została nominowana wspólnie przez Europejską Partię Ludową, Sojusz Socjalistów i Demokratów, Liberałów i Zielonych. W finale o Nagrodę Sacharowa walczyli również białoruski opozycjonista Dmitrij Bandarenka oraz Pokojowe Stowarzyszenie San José de Apartadó z Kolumbii.

Przyznana nagroda nosi imię radzieckiego Andrieja Sacharowa, który był prześladowany w ZSRR za swój sprzeciw wobec programu atomowego i represyjnej polityce systemu. W 1989 r., po powrocie do Moskwy, został wybrany do radzieckiego parlamentu. Był inicjatorem powstania stowarzyszenia Memoriał, które do dziś propaguje pamięć o ofiarach represji radzieckich i zajmuje się prawami człowieka. Organizacja zajmuje się m.in. badaniami nad zbrodnią katyńską. (Źródło: PAP)

1322135492

Spotkanie z laureatami nagrody Sacharowa w PE

Ochrona praw człowieka

Wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się konferencja z udziałem laureatów Nagrody im. Sacharowa na rzecz wolności myśli, oraz obrońców praw człowieka z całego świata. Spotkanie uroczyście otworzył Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, który podkreślił w swoim przemówieniu, że fundamentalne prawa i wolności to nie tylko prawo do życia i integralności fizycznej, ale też prawo do wolności słowa, prasy, wyznania i wolności myśli, a Parlament Europejski ma szczególny obowiązek wspierania obrońców praw człowieka.

Spotkanie było okazją do dyskusji m.in. nad znaczeniem nowych technologii w walce o prawa człowieka, oraz do spojrzenia na problem ochrony praw człowieka w krajach przechodzących transformację, szczególnie w świetle obecnych ruchów wyzwoleńczych, takich jak Arabska Wiosna. Wśród zaproszonych gości byli między innymi tegoroczni laureaci nagrody Sacharowa, reprezentanci „Reporterów bez granic” oraz Białoruskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy oraz  takich organizacji jak Ladies in White, czy Oslobodjenje.

W październiku br. Parlament Europejski ogłosił tegorocznych laureatów Nagrody Sacharova na rzecz wolności myśli, którymi zostali działacze zaangażowani w tzw. arabską „Wiosnę Ludów”, czyli rewolucje w świecie arabskim, rozpoczęte na początku roku w Tunezji. Piątka nagrodzonych działaczy opozycyjnych z różnych krajów, została nominowana wspólnie przez Europejską Partię Ludową, Sojusz Socjalistów i Demokratów, Liberałów i Zielonych. W finale o Nagrodę Sacharowa walczyli również białoruski opozycjonista Dmitrij Bandarenka oraz Pokojowe Stowarzyszenie San José de Apartadó z Kolumbii.

Przyznana nagroda nosi imię radzieckiego Andrieja Sacharowa, który był prześladowany w ZSRR za swój sprzeciw wobec programu atomowego i represyjnej polityce systemu. W 1989 r., po powrocie do Moskwy, został wybrany do radzieckiego parlamentu. Był inicjatorem powstania stowarzyszenia Memoriał, które do dziś propaguje pamięć o ofiarach represji radzieckich i zajmuje się prawami człowieka. Organizacja zajmuje się m.in. badaniami nad zbrodnią katyńską.

Demokracja3

Fundusz na rzecz demokracji

Komisja spraw zagranicznych PE

Eurodeputowani komisji spraw zagranicznych przygotowują raport w sprawie Europejskiego Funduszu na rzecz Demokracji. Dzisiaj pierwsza wymiana opinii. W ślad za tym jak Radosław Sikorski i Catherine Ashton podpisali wspólny list, w którym zadeklarowali pozyskanie środków z budżetu unijnego, jak i ze zbiórki państw członkowskich, Parlament Europejski w ramach procedury konsultacji zajmie się szczegółami funduszu. 

Fundusz ma wspierać przemiany demokratyczne w krajach sąsiedztwa Unii, ale nie wyklucza się szerszego działania w przyszłości. Pomysł powołania funduszu zgłosił polski MSZ na początku roku. Następnie w czerwcu znalazł się w konkluzjach szczytu Rady Unii Europejskiej. W chwili obecnej PE będzie debatował nad jego ostatecznym kształtem, a nie nad tym, czy w ogóle powstanie.

Komisja spraw zagranicznych PE planuje przesłuchanie publiczne ws Funduszu na rzecz Demokratyzacji 8 grudnia w Brukseli. Głosowanie nad raportem w komisji spraw zagranicznych zaplanowane jest na 29 lutego 2012 r. Głosowanie plenarne odbędzie się podczas marcowej mini sesji plenarnej PE w Brukseli. (Źródło: Biuro Prasowe EPL)

Demokracja1

Sankcje UE dla kolejnych osób związanych z białoruskim reżimem

Ochrona praw człowieka

W poniedziałek ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej podjęli decyzję o nałożeniu sankcji na kolejnych 16 osób związanych z białoruskim reżimem. Cztery z nich to osoby odpowiedzialne za proces obrońcy praw człowieka Alesia Bielackiego, oskarżonego przez reżim Łukaszenki o przestępstwa podatkowe.

Nałożone przez UE sankcje przewidują zamrożenie aktywów i zakaz wjazdu na terytorium Unii. Są one odpowiedzią na wciąż niezadowalającą sytuację na Białorusi, z jednej bowiem strony reżim zwalnia niektórych więźniów, z drugiej, kontynuuje represje wobec opozycji. Podkreśla się jednocześnie, że dopóki nie zostaną zwolnieni wszyscy więźniowie, oraz gdy nie zostaną przywrócone obywatelskie i polityczne prawa, nie będzie dialogu między UE a Białorusią.

(Źródło: PAP)