Działalność

Pozostałe aktywności

Obrazek%201

Spotkanie w Związku Województw RP ws. produktów wędzonych

Produkty wędzone

Dziś o godzinie 12.00 w siedzibie Związku Województw RP Poseł Sonik weźmie udział w spotkaniu ws.  planu działań administracji rządowej dotyczących wprowadzenia określonych rozporządzeń Komisji Europejskiej nr 835/2011 - ws. zawartości takich substancji jak np. benzo(a)piren w wyrobach wędzonych.

Dzisiejsze spotkanie to dalszy ciąg trwającej od stycznia br. batalii, której celem jest wyłączenie polskich wyrobów tradycyjnie wędzonych, które nie spełniają nowych norm zawartych w rozporządzeniu KE, spod tych zapisów i przekonanie KE, aby podjęła inicjatywę w tym zakresie.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiego Stowarzyszenia Producentów Wyrobów Wędzonych Tradycyjnie, Związku Województw RP.

Tutaj znajdą Państwo więcej informacji na temat działalności Posła Sonika w obronie produktów tradycyjnie wędzonych.

Porządek obrad w załączeniu.

Obrazek%201

Spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa!

Produkty wędzone

W wyniku pisma wystosowanego przez Posła Bogusława Sonika wraz z władzami województwa małpolskiego m.in. do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi, Poseł Sonik otrzymał zaproszenie do udziału w spotkaniu ws. produktów wędzonych, które odbędzie się 5. lutego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Celem spotkanie jest m.in. omówienie kwestii związanych z planowanym monitoringiem żywności oraz cyklem szkoleń w zakresie technik wędzenia.

Obrazek2

Sonik organizuje spotkanie w Kielcach

W obronie produktów regionalnych

Po Krakowie przyszedł czas na Kielce! Poseł Bogusław Sonik wystosował dziś pisma do Wojewody Świętokrzyskiego - Pani Bożentyny Pałki - Koruby i do Marszałka Województwa Świetokrzyskiego - Pana Adama Jarubasa z propozycją wspólnego zorganizowania spotkania w Kielcach w sprawie wdrożenia rozporządzenia KE nr 835/2011.

W spotkaniu mieliby również uczestniczyć przedsiębiorcy Ziemi Świętokrzyskiej, którym nowe przepisy mogą utrudnić bądz też uniemożliwić prowadzenie dalszej działalności gospodarczej oraz władze wojewódzkie administracji rządowej i samorządowej.

Wystosowane dziś pisma znajdą Państwo w załączeniu.

Obrazek2

Interwencja - produkty wędzone

Wspólne wystąpienie

Bogusław Sonik, Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harężlak i Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Wojciech Kozak skierowali wspólne wystąpienie w sprawie sytuacji małopolskich producentów wyrobów wędzonych, które jest wynikiem spotkania zorganizowanego w ubiegły poniedziałek z inicjatywy Posła Bogusława Sonika.

 Wspólne wystąpienie

W wystąpieniu adresowanym do Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalemby oraz Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza zwrócono uwagę na  trudną sytuację małopolskich producentów produktów wędzonych metodami tradycyjnymi.  Jak wynika z dyskusji - obecnie brak jest szczegółowych badań, które umożliwiłyby wykazanie poziomu zawartości WWA (w tym benzo(a)pirenu) w/g norm wprowadzonych rozporządzeniem KE 835/2011. Uniemożliwia to rzetelną ocenę sytuacji, zarówno w skali regionu jak i kraju, oraz skutków jakie będzie miało wprowadzenie w/w rozporządzenia dla rynku producentów wyrobów mięsnych wędzonych metodą tradycyjną.

Postuluje się zatem:

  • wsparcie władz centralnych i stworzenie rozwiązań systemowych, które udogodnią producentom wykonanie badań w certyfikowanych ośrodkach,
  • przejrzystej ścieżki informacyjnej dla producentów przy odpowiednich urzędach na szczeblu samorządowym,
  • przeznaczenie przez  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Ministerstwem Zdrowia fundusze z puli na modernizację rolnictwa na konieczne badania nad zawartością WWA, na przeprowadzenie szkoleń dla regionalnych producentów w zakresie nowego stanu prawnego oraz - jeśli okaże się to konieczne - ewentualnych dostosowań technologicznych procesu produkcji,
  • rozważenie przedłużenia okresu przejściowego Rozporządzenia 835/2011 oraz objęcia derogacją wyrobów mięsnych wędzonych metodami tradycyjnymi.

 Wystąpienie publikujemy poniżej.

Obrazek%201

Zakaz wędzenia? Nowe regulacje unijne uderzają w niewielkie firmy wędliniarskie

Wyroby wędzone

Nowe regulacje unijne ograniczające wędzenie mogą się odbić na setkach niewielkich firm wędliniarskich. Ich właściciele krytykują Brukselę, że uderza w polską tradycję, ale najwięcej można zarzucić polskiemu resortowi rolnictwa

- Co oni wyprawiają? Chcą nam zakazać wędzenia. Nic nie rozumiem - tak kilka tygodni temu Stanisław Mądry z Liszek komentował wieści o regulacji Komisji Europejskiej dotyczącej m.in. wędzonej żywności. Przepisy przyjęto w 2011 roku, ale ich wymogi wchodzą w życie we wrześniu tego roku.

Jest jeszcze możliwa zmiana regulacji, ale wszystko zależy teraz od europosłów. - Rozmawiałem z europosłem Jarosławem Kalinowskim. Sprawa nie wygląda na prostą, nie możemy liczyć na szybki efekt - nie kryje Bogusław Sonik, eurodeputowany z PO. Sam skierował już zapytanie do KE o możliwość zmiany rozporządzenia. - Sprawdzaliśmy też i okazuje się, że Komisja nie przesłała do Europarlamentu informacji o tym rozporządzeniu, choć powinno tak się stać - wyjaśnia w odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie interweniował wcześniej. Jest członkiem komisji parlamentarnej, która zajmuje się bezpieczeństwem żywienia. Sonik liczy na to, że uda się jeszcze opóźnić wejście w życie rozporządzenia.

czytaj więcej w:

Obrazek%201

Sonik organizuje spotkanie robocze ws. norm dla wędzonych wędlin

Wyroby wędzone

Temat nowych przepisów regulujących sposoby wędzenia mięsa, produktów mięsnych wędzonych oraz ryb wędzonych (Rozporządzenie Komisji (UE) NR 835/2011 z dnia 19 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 188/2006 odnośnie do najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych) jest wciąż żywy. Przypominamy, że rozporządzenia obliguje m.in. europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem do zmniejszenia zawarcia benzo(a)pirenu począwszy od 1 września 2014 roku z 5,0 mikrogramów na kilogram do 2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych.

 - W poniedziałek, 20 stycznia br.  organizuję w Krakowie spotkanie robocze, które będzie płaszczyzną do wypracowania wspólnego stanowiska wszystkich zainteresowane tematem stron  tj. reprezentacji producentów, przedstawicieli władz i instytucji zainteresowanych tematem. W planach mam także zorganizowanie w Strasburgu podczas przyszłotygodniowej sesji plenarnej konsultacji z przedstawicielami pozostałych Państw Członkowskich w celu wymiany poglądów i poznania dróg rozwiązań tej kwestii w innych krajach. W obecnej sytuacji należy próbować stworzyć specjalną ścieżkę dostosowawczą dla produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zastanowić się nad możliwością wydłużenia okresu dostosowawczego. Dodatkowym sposobem byłoby odpowiednie oznakowanie tych produktów. Będę Państwa informował na bieżąco o planowanym w Krakowie spotkaniu.-dodał Bogusław Sonik.

Przypomnijmy, że Poseł Sonik 6 stycznia skierował w tej sprawie pytanie do Komisji Europejskiej pytając o:

 - możliwość wyłączenia lub specjalnego traktowania dla produktów tradycyjnych i regionalnych, w tym tych wpisanych na unijną listę, przy spełnianiu wymogów nowego rozporządzenia?

- oraz czy alternatywne metody wędzenia nie będą w porównywalnym stopniu szkodzić zdrowiu konsumentów?

Pełną treść pytań znajdą Państwo tutaj.

Zdaniem Posła Sonika należy zwrócić szczególną uwagę na produkty tradycyjne i regionalne:  - Intencją rozporządzenia Komisji jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem. Dużo polskich wędlin wpisanych na unijną listę produktów tradycyjnych i regionalnych wymaga jednak wędzenia tradycyjną metodą, w związku z czym mogą nie spełniać wymogów zawartych w rozporządzeniu. W takim kształcie rozporządzenia ukryłaby się jednak pewna niespójność, gdyby produkty te, których metody wytwarzania są chronione napotkały teraz na problemy związane z ich wytwarzaniem. Musimy jednak poczekać na odpowiedź Komisji czy ustępstwa będą możliwe.

Poseł Sonik skierował również pytanie do Głównego Inspektora Sanitarnego dot. prac  i konsultacji społecznych przeprowadzonych w Polsce w tym temacie. Jak wskazuje GIS rakotwórcze WWA-(wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) , w szczególności benzo(a)piren uważane są za genotoksyczne kancerogeny tj. przyjmuje się, że nie ma takiej dawki, która nie stwarzałaby zagrożenia dla organizmu człowieka. Z uwagi na zdrowie konsumenta istotne jest dążenie do obniżenia zawartości WWA w środkach spożywczych. Główny Inspektorat Sanitarny w odpowiedzi na zapytanie Posła Sonika informuje także o trzyletnim okresie przejściowym dla wdrożenia WWA.

Główny Lekarz Weterynarii opublikował także na swojej stronie internetowej Komunikat nr 1 w sprawie benzo(a)pirenu, w którym zauważa, że akty prawne przygotowane przez Komisję Europejską są konsultowane ze związkami branżowymi na poziomie europejskim, a polskie związki branżowe są zrzeszone w organizacjach europejskich stąd należy domniemywać, że posiadały wiedzę na temat planowanych zmian i mogły zgłosić swoje uwagi do projektowanych przepisów.

 - Drewno posiada różną wilgotność w komorach służących do opalania i spełnienie zaproponowanych norm może nie być możliwe. Producenci, z którymi się kontaktowałem zaznaczają także, że koszty nowego procesu wytwórczego są dla nich zbyt wysokie, a farbowanie wędlin, które będzie koniecznie ich zdaniem nie jest bezpieczniejsze dla zdrowia konsumenta. Przy tym producenci zaznaczają także, że przy takich normach zmieni się także smak produktu z unikatowego i niepowtarzalnego na zupełnie inny. Z drugiej strony koniecznie trzeba mieć na uwadze, że w tej kwestii wiodącym jest rozporządzenie (WE) 178/2002 Parlamentu i Rady ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego mówiące o tym, że środki spożywcze muszą być bezpieczne i zdrowe oraz muszą spełniać wszystkie wymogi zdrowotne. Temat ten niestety ma dwie strony medalu, wydaje się, że dostosowanie się do obniżonych norm wpłynie na innowacyjność technologii, to zawsze krok na przód ale może warto przemyśleć możliwość wydłużenie okresu dostosowawczego dla małych przedsiębiorców- komentuje Sonik.

Obrazek%201

Zawartość substancji smolistych w wyrobach wędzonych tradycyjnymi metodami

Wyroby wędzone

1 września br. rozporządzenie Komisji Europejskiej z 19 sierpnia 2011 roku odnośnie  najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych, które zobowiązuje m.in. europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem do zmniejszenia zawarcia benzo(a)pirenu począwszy od 1 września 2014 roku z 5,0 mikrogramów na kilogram do  2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonym i produktach mięsnych wędzonych.

W związku z tym, w poniedziałek, 6 stycznia br. Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik zada w tej sprawie pisemne pytania  do Komisji Europejskiej by rozwiać wątpliwości pojawiające się w ostatnich dniach w medialnych doniesieniach zapowiadających m.in. koniec produkcji wędzonych wędlin w Polsce.

Europoseł Sonik komentuje sprawę: Intencją rozporządzenia Komisji jest zmniejszenie ilości benzo(a)pirenu  w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem.  Dużo polskich wędlin wpisanych na unijną listę produktów tradycyjnych i regionalnych wymaga jednak wędzenia tradycyjną metodą, w związku z czym mogą nie spełniać wymogów zawartych w rozporządzeniu. W takim kształcie rozporządzenia ukryłaby się jednak pewna wsteczność, gdyby produkty te, których metody wytwarzania są chronione napotkały teraz na problemy związane z ich wytwarzaniem.

Zadane przez Posła Sonika pytania znajdą Państwa tutaj.

Obrazek%201

Rozporządzenie KE nr 835/2011

Źródło problemów

Począwszy od 1 września 2014 roku zacznie obowiązywać rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 835/2011, w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środkach spożywczych.

Regulacje te obligują europejskich właścicieli zakładów specjalizujących się w produkcji wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami do zmniejszenia zawarcia benzo(a)apiernu
z 5,0 do 2,0 mikrogramów na kilogram w mięsie wędzonych i produktach mięsnych wędzonych. 

Nowe przepisy, szeroko komentowane przez media, budzą niepokój małopolskich producentów wyrobów wędzonych w sposób tradycyjny, szczególnie produktów regionalnych, które mogą nie mieć możliwości spełnienia nowych norm.

W sprawę aktywnie zaangażował się Poseł Bogusław Sonik, który skierował pytanie do KE.

Pełną treść rozporządzenia znajda Państwo tutaj.

200x200

Komisja środowiska i zdrowia publicznego przyjęła stanowisko ws. dyrektywy tytoniowej

Bruksela

W dzisiejszym (10 lipca 2013 r) głosowaniu posłowie z komisji środowiska i ochrony zdrowia opowiedzieli się za stworzeniem tzw. pozytywnej  listy  substancji, które mogłyby być dodawanie do papierosów.  Nie ma bezpośrednio zapisu o zakazie papierosów mentolowych. Za stworzenie takiej listy odpowiedzialna byłby Komisja Europejska i eksperci. Posłom  z tej komisji zależy głównie, aby papierosy smakowały i wyglądały jak papierosy. Stąd też silny opór wobec  papierosów cienkich typu slim - komentuje wynik głosowania poseł Bogusław Sonik.

- Korzystny z punku widzenia obrony polskiego interesu, jest fakt że udało się przekonać wszystkie frakcje polityczne aby mandat negocjacyjny  głosowany był na posiedzeniu planarnym.  Oznacza to, że ostateczny  wynik głosownia będzie bardziej reprezentatywny i będzie odzwierciedlał stanowisko całego  PE. Będzie więc jeszcze szansa wprowadzenia poprawek odnośnie slimów  i mentolu. Opinie płynące z  pozostałych komisji są dowodem na to jak bardzo PE jest podzielony w tej kwestii – dodał poseł Bogusław Sonik.

Komisja środowiska i zdrowia publicznego przyjęła następujące zapisy:

  • Oznakowania ostrzegawcze zajmujące 75% powierzchni paczki
  • Zakaz sprzedaży papierosów typu slim
  • Wypracowanie przez KE tz. pozytywnej listy dopuszczalnych substancji (np. mentol, cukier).
  • E-papierosy, jako produkt medyczny sprzedawany w aptekach

Złożonych zostało ponad  1300 poprawek, z czego głosowano 65 poprawek kompromisowych.  Sama lista do glosowania miała 180 stron.  Ostateczny wynik głosowania: 51 za, 12 przeciw przy 8 głosach wstrzymujących się.